Slide background

GSG Het Segment

Speciaal voor echte PRO'S

Slide background

Techniek

We bereiden de leerlingen voor op de maatschappij.
Aspecten als leren, wonen, werken, burgerschap en vrije-tijd
zijn belangrijke pijlers binnen ons onderwijs.
Er is een sterk pedagogisch klimaat
We werken heel veel in kleine groepen.

GSG Het Segment

Slide background

Groen- en dierverzorging

GSG Het Segment

Leerlingen verzamelen gedurende de gehele opleiding certificaten,
diploma’s getuigenschriften in hun portfolio map.
5 jaar praktijkonderwijs wordt afgesloten
met een examen en een diploma praktijkonderwijs.
Structuur is een zeer belangrijk aspect.

Slide background

Verkoop en logistiek

GSG Het Segment

Het onderwijs is uitdagend en stimulerend.
Leerlingen ontwikkelen zich onder meer
door stages in het bedrijfsleven.
Leerlingen leren actief en zelfstandig.
Er is geen lesuitval!

Slide background

Dienstverlening en zorg

GSG Het Segment

Praktijkonderwijs is een richting in het Voortgezet
Onderwijs. De leerlingen krijgen naast de basisvakken
rekenen/wiskunde, Nederlands, Engels, Media Wijsheid en
Wereldoriëntatie, ook een groot aantal praktijkvakken:
Techniek, Groen- en Dierverzorging, Horeca en Voeding,
Dienstverlening en Zorg, Verkoop en Logistiek, lessen in het
woonhuis en test en training in het werkcentrum.

Slide background

Woonhuis

GSG Het Segment

PRO+KLAS
We hebben bij ons op school een PRO+KLAS.
In deze klas zitten leerlingen die in het eerste leerjaar
een pro-vmbo programma volgen.
In het eerste jaar kijken we of leerlingen geschakeld
kunnen worden naar het vmbo.

Slide background

Horeca en voeding

GSG Het Segment

Er is intensief contact met ouders.
Elke groep heeft een vaste mentor.
Mentor is de spil tussen ouders, leerling en school.
We bieden branche-gerichte opleidingen en trainingen aan
en bereiden de leerlingen voor op de arbeidsmarkt en het M.B.O.!
GSG Het Segment is een veilige school!

Contact met medewerkers

Directie:
A. Koops Directeur
D. Radder Adjunct
B. Smit Adjunct

Onderwijs ondersteunend:
Administratie
J. Onos
B. Poll
Conciërges
M. Kharbouch
D. de Jong
ICT
J. van Bemmel

Zorgteam:
Orthopedagogen
– Zorgcoördinator
W. Hajonides
– Zorgbegeleiders
J. Slabbekoorn
W. Hajonides
N. van den Bosch

Logopedie
S. van Loon
Schoolarts
E. Louw
Jeugdhulpverlening op school
B. Buijten

Vakleerkrachten:
J. Hopman
J. van der Zweep
S. Wools
T. Schoonderwoerd
B. de Zwart

Bewegingsonderwijs
K. Bleeker
T. Gräffner
F. Overeijnder

CKV
B. Verbeek
A. Postma
L. Schellevis

Koken
L. Schellevis
M. van Krimpen

Techniek
L. Roest

Mentor/coach:
S. van Doorn
R. Valstar
K. Bleeker
L. Romeijn
P. Bruist
A. van Iterson
M. Korssen
M. Stofberg
Y. van Niekerk
S. van den Hoek
F. van Kersbergen
F. Overeijnder
D. Radder
M. van Schuppen
B. Smit
S. van Tongerloo
D. Janmaat
M. Zorn
M. van Krimpen
E. Wiggelinkhuysen
H. Zwijnenburg
R. Leliveld
E. van Es
J. Tanis
J. Meyer
M. Danko
H. Veldhuis
S. Uijttewaal
M. Burger
A. Barbiers
M. Bezemer
J. Zoeteweij
Stage & Jobcoaches:
Begeleiders
S. van Loon
J. Seinen
A. Kampert
G. Buskens
P. Kuipers
P. van Rooijen

Test, training en assessments
A. van Beek
J. Nobel

Onderwijsassistenten:
T. Dijkstra
A. Hoogenboom
Y. Koetsier
M. Rutten
M. Booster
C. Sutter
L. Dekker
K. Revet
M. Schuurman

Vrijwilligers:
A. Heemskerk
A. Bitter
B. Peet
B. Donker
G. Wek
G.a Stoop
J. Both
J. Lamaison
J. van Bersenbrugge
K. Kuijf
Q. Groenendijk
R. Rabelinck
T. den Otter
W. Spoeltman
W. Gijsbers
W. Visser

EHBO 1
I. Ligthelm

Techniek
B. Norden
C. Vreeswijk
H. Geurts
J. Nomen
T. de Klerk
T. Seldenthuis

V en L
D. van Kesbergen
J. Saenz Zuniga

ICT
K. Overbeek

Website redactie
A. Koops

Contact formulier